Forslag til ændring af vedtægter

Vedtægter i nuværende form:

 1 Navn og hjemsted

  1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS.

 

 

Forslag til ændring af § 1:

 1 Navn og hjemsted

  1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS.

 Forslag til ændring af § 10:

 10 Landsorganisationens opløsning o.lign.

  1. Landsorganisationen KRIS kan opløses, såfremt en indstilling herom vedtages af en enig bestyrelse på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 3 ugers mellemrum. Indstillingen skal derefter godkendes på et årsmøde med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af Landsorganisationen KRIS.