Dryp fra bestyrelsen

 

Dryp fra bestyrelsen

Af: Malene Nygaard Kristensen

 

Nogle gange er det vigtigt at drømme – også at drømme stort. Det vil jeg gerne begynde dette dryp fra bestyrelsen med. For tænk hvis KRIS havde en fast stab på kontoret med en daglig leder, en sekretær/bogholder og en kommunikationsmedarbejder foruden de fantastiske terapeuter med en terapeutisk leder i spidsen. Tænk hvor mange mennesker, der så var mulighed for at række ud til og hjælpe. Tænk hvis der var én hvis opgave var at tage rundt til landets efterskoler for at udruste lærerne til at genkende og håndtere senfølger efter seksuelt misbrug. Tænk hvis vi kunne være udbredt på en måde, så alle landets kirker kendte til KRIS, og derfor vidste hvem de skulle gå til, når nogen i deres menighed havde været udsat for overgreb. KRIS har et stort potentiale – og ikke mindst i disse år, hvor der er et stort fokus på overgreb og de senfølger, der er.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at forbedre ansættelsesforholdene i KRIS. I adskillige år har kræfterne i KRIS været lagt 99% af frivillige, men i takt med at KRIS genopbygges, er det også nødvendigt at få skabt en større struktur og en bedre organisering af arbejdet. Det første skridt var at få Jette ansat – og dermed have en fast sekretær på kontoret. Herfra håber vi, at der må følge flere ansættelser, så flere kan arbejde dedikeret og målrettet for KRIS – og ikke kun som en fritidsbeskæftigelse. Dette skriver jeg, velvidende at der er og har været adskillige meget dedikerede og målrettede frivillige i KRIS historie, og derfor er KRIS her endnu – men tænk hvis de ovenikøbet kunne få lov at leve af at lave det, de allerhelst vil. Det er drømmen – at vi kan få ansat mennesker, som virkelig brænder for KRIS’ arbejde og som kan være med til at løfte KRIS op til det potentiale organisationen har.

Inden vi når dertil, er der flere væsentlige skridt. Det første handler om økonomien – der skal penge til, ganske enkelt. Vi arbejder på flere fronter i forhold til dette. Det ene handler om fundraising, hvor det rette projekt kan åbne flere muligheder for at søge midler – og herunder også projektansættelser. Dernæst arbejder vi også på at få flere faste givere: bare 100 eller 200 kr. om måneden fra f.eks. 20 mennesker kan være med til at åbne muligheden for en fleksjobber fast nogle timer om ugen. Det kan også tænkes, at der er nogle af jer, der læser dette, der har andre ideer, så er I mere end velkomne til at sende dem på kris@kris-dk.dk.

Et andet skridt handler om afdækning af behov og ideudvikling. For hvor er det, KRIS har størst behov for flere arbejdstimer – eller hvor er det vi får den største gevinst af en ansættelse. Vi arbejder også med noget så grundlæggende, som at opdatere ansættelseskontrakter, personale- og persondatapolitik, så disse sikrer vores ansatte bedst muligt. Så ja, der er adskillige skridt på vejen, men drømmen om, at KRIS får lov at have en fast stab til varetagelse af de mange opgaver, og at KRIS må kunne række længere ud, lever i bedste velgående. Og heldigvis har vi lov at lægge det hele over til Gud og så vil Han hjælpe, korrigere, inspirere og vise vej gennem det alt sammen.