Nyt fra sekretæren

Nyt fra sekretæren – hvad foregår der egentlig på kontoret?

 

af/ Jette Aarestrup Kruse

I oktober 2019 havde jeg den store ære at blive ansat på kontoret hos KRIS, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Jeg nyder arbejdet rigtig meget og glæder mig hver dag til at komme på arbejde.

Det er fantastisk at kunne varetage de kontormæssige opgaver – og dermed gøre hverdagen lettere for terapeuterne – så de kan bruge deres tid på det, de er allerbedst til – nemlig at give terapi og stå for netværksgrupper.

Før Susanne og jeg blev ansat på kontoret, havde KRIS jo i en årrække ikke en sekretær.

Dette betød et stort extra-arbejde for terapeuterne og mange andre frivillige med at holde styr på medlemskartoteket, passe telefonen, svare på mails, betale regninger, stå for bogsalg, gøre KRIS kendt på de sociale medier osv.

Alle disse opgaver er jeg rigtig glad for nu at kunne klare.

Ud over de traditionelle kontoropgaver har jeg den sidste tid brugt rigtig meget tid på fundraising. KRIS har brug for penge for at kunne række ud og hjælpe alle, som har været udsat for overgreb.

Vi har i KRIS rigtig mange fantastisk gavmilde gavegivere. Uden jeres bidrag kunne KRIS ikke hænge sammen! Men som et supplement til det, ville det også være godt, hvis vi kunne få ekstra penge fra fonde og kommuner – så vi kan nå ud til endnu flere.

Fundraising er et stort og komplekst område – men jeg er meget optimistisk.

Jeg har de sidste måneder deltaget i kurser, webinarer og har haft kontakt med mange puljeansvarlige for at kunne udarbejde nogle rigtig gode ansøgninger.

Fondene modtager typisk over 100 ansøgninger til en enkelt pulje – og det er kun ca. 15 organisationer, som bliver godkendt til at modtage penge fra puljen – og dermed 85, som får afslag…

Det er derfor meget vigtigt hvordan ansøgningen formuleres. En ansøgning fylder typisk 12 – sider, så der skal argumenteres rigtigt.

Jeg har allerede fået et positivt svar fra nogle af de små fonde, – og ser med stor forventning frem til også at høre fra de store fonde i løbet af sommeren.

Jeg nyder rigtig meget at være ansat hos KRIS og glæder mig over alle de dejlige mennesker, jeg har lært at kende gennem KRIS.

Hvis I har spørgsmål er I selvfølgelig altid velkommen til at kigge op på kontoret eller kontakte mig på mail kris@kris-dk.dk eller telefon 2970 2305.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer fra JERES sekretær i KRIS

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

 

Fredag den 13. august – lørdag den 14. august afholdes sommermøde for bestyrelsen. Kom gerne med input til emner, du ønsker drøftet på mødet.

Lørdag den 25. september 2021 afholdes Årsmøde og vi fejrer 30 års Jubilæum i KRIS

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

 

I April 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet

Det betyder, at KRIS om kun 1 måned kan fejre sit 30-års jubilæum.

Det var planen, at vi skulle have fejret det lørdag den 24. april 2021 sammen med Årsmødet. Men på grund af Corona-restriktionerne bliver vi desværre nødt til at udskyde det.

  • Men fortvivl ikke….

Både Årsmødet og 30 års jubilæum vil blive fejret med manér lørdag den 25. september 2021. Nærmere info følger senere.

Indsamlingstilladelse og nyt konto – & MobilePay nummer

Indsamlingstilladelse + nyt konto og MobilePay nummer

v/ Jette Kruse

 

Penge er absolut ikke alt, men de er nødvendige for at kunne eksistere.

Sådan er det også for en organisation som KRIS.

Vi opfordrer derfor alle via Hjemmesiden og Facebook til at give en gave – så vi kan række ud og hjælpe endnu flere. – og KRIS er velsignet med mange fantastiske gavegivere. TAK for det!

For nogle måneder siden blev vi opmærksomme på, at man skal have en indsamlingstilladelse med et særskilt kontonummer og MobilePay nummer for at måtte samle ind. Det har vi nu søgt og fået.

Det nye kontonummer og MobilePay nummer er dog kun aktuelt for nye gavegivere.

Derimod skal eksisterende gavegivere intet ændre, selvom der står et nyt nummer på hjemmesiden. Vi håber ikke at det har skabt forvirring.

Derfor – hvis du er ny gavegiver skal du benytte vores nye MobilePay nummer: 606090, som står på hjemmesiden.

Hvis du har støttet KRIS længe, skal du intet foretage dig, men blot fortsætte med det gamle nummer.

Tusind TAK for din støtte!

Sig endelig til, hvis du er i tvivl om noget.

Kære piger/kvinder

Kære piger /kvinder

Vi regner med at starte nyt kursus helbredelse af sjælen til efteråret 2021, Skal du være med ?? To har allerede tilmeldt sig, så vi mangler 4 for at starte et hold.

Du kan læse  hvad kurset går ud på på, kan du læse her https://kris-dk.dk/hvad-er-kris/helbredelse-af-sjaelen/

Du kan også læse om tidligere deltageres vidnesbyrd på hjemmesiden.

Tilmelding til Sonja Jensen

mail: sonja.jensen@kris-dk.dk

Formandsberetning 2019

 

Formandsberetning for 2019.

Landsorganisationen KRIS – Kristen Rådgivning og Terapi til Incestofre og Seksuelt misbrugte.

2019 blev det år, hvor Mogens trådte tilbage fra formandsposten til en post som næstformand, og i al ydmyghed overtog jeg denne opgave. Jeg har nu snart siddet det første år på posten og har derfor opgaven til årsmødet at give jer en formandsberetning. Det skal jeg så forsøge at gøre efter bedste evne.

Først og fremmest vil jeg dele med jer, at KRIS i 2019 fik mulighed for at række sin hjælp til 30 mennesker, som kom i terapi. Det blev i alt afholdt 199 samtaler. KRIS afholdt 2 kurser med i alt 27 deltagere. Derudover var KRIS ude for at holde foredrag eller lignende 8 steder. 22 samtaler blev sponsoreret af gavegivere. Tak til alle jer medlemmer og gavegivere, som er med til at gøre dette muligt. KRIS er uhyre relevant i vores samfund, da der desværre er alt for mange der bliver udsat for seksuelle overgreb af forskellig art, og vi håber, at KRIS fremadrettet får mulighed for at hjælpe endnu flere. Vi har i øjeblikket 1 lønnet terapeut. Derudover har vi 4 terapeuter eller terapeutstuderende, som frivilligt giver af deres tid til at hjælpe klienter hos KRIS.

For at give det bedste billede af bestyrelsesarbejdet i 2019, er jeg nødt til at starte i slutningen af 2018, nemlig i november. Midt i november var bestyrelsen samlet en lørdag til en workshop med Karsten Bach, direktør for Blueway.dk, som er salgskonsulent og organisationsudvikler. Workshoppen havde overskriften ”KRIS mod nye højder.” Det blev startskuddet til en ny proces og en genstart i bestyrelsesarbejdet, hvor vi begyndte at se fremad mod at bygge KRIS op igen. KRIS har i nogle år været præget af begrænsede ressourcer, og vi har trukket hårdt på de frivillige kræfter i organisationen.

På workshoppen brugte vi tid på at sætte ord på, hvad KRIS er, hvad KRIS kan og derudfra hvad KRIS har brug for på vejen frem. Det ledte blandt andet ud i arbejdet med at få ansat en sekretær. Vi har stærkt brug for en til at varetage det daglige arbejde på kontoret for at kunne organisere KRIS’ arbejde. Dermed kan vi give terapeuterne fri til at gøre det, de er allerbedst til, nemlig terapien. Det arbejde blev en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet i 2019, også fordi vi desværre måtte sige farvel til den første sekretær, Susanne Andersen, efter 3 måneder af personlige årsager. Til gengæld fik vi lov at byde velkommen til Jette Kruse i oktober, og det samarbejde er vi rigtig glade for og styrkede af.

Det blev også startskuddet til opstramning af organisationens opbygning. Vi lavede blandt andet ændringer i vedtægterne, så repræsentantskabet nu er styrket og velfungerende, og fremadrettet har det også en tydeligere rolle og mødes fast. Her skal der lyd en stor tak til Birgit Dashnaw, som længe har kæmpet en stor kamp for repræsentantskabet.

Vi er skattemæssigt blevet ændret fra at være registreret som en religiøs organisation til at være en almennyttig organisation. Dermed blev der nogle ændrede krav, vi skulle leve op til, som lyder på 300 medlemmer og 100 gavegivere à 200 kr. Det betød, at vi kom i bekneb i december med at nå målet, og hvor vi måtte råbe om hjælp for at nå op på de nødvendige antal. Dette vil vi fremover være opmærksom på og holde jer medlemmer bedre orienteret, da det jo netop er et af de steder, at ethvert medlem i KRIS, selv med en lille indsats kan gøre en stor forskel. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at oplyse at vi i indestående år på nuværende tidspunkt har 325 medlemmer og sidste år sluttede vi på at have 109 gavegivere à minimum 200 kr. Om end vi har sikret os et tilstrækkeligt antal medlemmer og vi nåede tilstrækkeligt med gavegivere sidste år, vil vi arbejde hårdt for at både medlemmer og antallet af gavegivere kommer til at ligge betydelig længere fra myndighedernes krav fremadrettet, så vi ikke havner i samme situation som i 2019. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer til, hvordan vi kan gribe det an, eller har lyst til at engagere sig i den opgave, så sig til – vi har brug for din hjælp J.

Det er blot nogle af de elementer, vi har arbejdet med i årets løb. Derudover kommer arbejde med at sørge for en større sikkerhed på hjemmeside, kontor m.m. og arbejdet med GDPR – den berømte og berygtede Persondataforordning, man støder på alle vegne. Vi har arbejdet med at finde en kasserer, som vi glæder os til at præsentere for jer til årsmødet; vi har arbejdet med at få en ny ordning i vores bank, og vi startede også så småt på arbejdet omkring PR, reklame og at KRIS må række længere ud. Et arbejde som fortsætter i 2020, og som vi håber vil kunne mærkes hos jer medlemmer også, da I forhåbentlig også vil møde KRIS flere steder, hvor I er.

Derudover har vi sagt farvel til Hugo Martinussen som i mange år, har lagt rigtig mange kræfter i KRIS ved at varetage vores regnskab. Nu er arbejdet lagt over til dels vores nye sekretær og dels revisionsfirmaet Bruun og Dalgaard, som er godt i gang med arbejdet. Hugo skal have en kæmpe tak for alt det han har hjulpet med i løbet af årene.

Der skal også lyde en stor tak til mange andre frivillige som hjælper med nyhedsbrev, hjemmeside, terapi, fundraising og diverse praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer. Det betyder enormt meget at mærke den opbakning om arbejdet i KRIS, og I skal have en kæmpe tak!

Til sidst vil jeg sige en stor tak til Gud. Han er fundamentet i vores arbejde, og vi var her ikke i dag uden Ham. Han sender os hjælp i rette tid – om det er mennesker, penge eller kræfter, så er han klar med hjælp. Tak til alle jer, som beder for KRIS, for arbejdet, for bestyrelsen og for alle de mennesker, som har brug for hjælp fra KRIS. Vi skal søge Guds Rige først i dette arbejde – for det er hans vej, vi skal gå.

Malene Nygaard Kristensen, formand for Landsorganisationen KRIS