Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag.

Den 27. april 2024 vil vi gerne invitere alle medlemmer til Årsmøde. Nærmere info følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Der vil i 2024 også være repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Rosengudstjeneste, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og meget mere

Vi forventer også at starte et nyt kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”. Sig endelig til, hvis du ønsker at blive tilmeldt eller har spørgsmål.

Vi ser med stor forventning frem mod 2024.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

Synlighed

Synlighed

 v/Jette Kruse

Hovedformålet med KRIS er at hjælpe folk, som er blevet misbrugt eller af andre årsager har brug for hjælp, rådgivning og terapi – men for at kunne hjælpe, er det en forudsætning, at folk kan finde frem til os – det er med andre ord af altafgørende betydning at være synlig, så dem, som har brug for hjælp kan finde frem til hjælpen.

Men hvordan sikrer vi, at dem som har brug for os kan finde os? Det har vi i den sidste tid haft meget fokus på i KRIS.

Vi er derfor i gang med at få gjort vores hjemmeside mere søgbar og brugervenlig – så alle hurtigt kan få den hjælp og de informationer de har brug for.

Du vil derfor i den nærmeste fremtid kunne opleve en del ændringer på hjemmesiden. Vi er samtidig meget lydhøre for, hvad brugerne ønsker.

Hvis der er noget du savner på hjemmesiden, vil vi derfor opfordre til, at du kontakter os på kris-dk.dk. – Vi er her for dig!

Vores julegave til jer i det nye år bliver derfor en mere brugervenlig hjemmeside, som vi glæder os til at præsentere for jer. Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår.

Økonomi i en genopbygningstid

Økonomi i en genopbygningstid.

 Af/Formand Malene Nygaard Kristensen

Hvor kan penge dog fylde meget – både for få og for mange. Når der er mange, fyldes organisationen af, hvordan bliver pengene brugt bedst for sagen, og er der for få, skal organisationen tænkte nøje over, hvad er vigtigst at bevare, og hvor ”koster” det mindst at skære ned.

Det år, der lakker mod enden, har været begge dele for KRIS. Vi startede året med en god portion penge på kontoen, som skulle placeres rigtigt i KRIS’ arbejde for at KRIS fortsætter den gode fremgang vi oplever, og så de ikke begyndte at være til hindring for fondsansøgningerne. Så i foråret valgte vi at ansætte et par af de frivillige terapeuter på nogle få timer hver, samt leje et ekstra lokale, for at have bedre plads til både kontorarbejdet, kurser og terapien. Nu er vi i slutningen af året og kan se, at likviditeten ikke ser helt så godt ud, som vi gerne vil. Vi skal sætte ind med rettidig omhu, vi skal vurdere og beregne, hvad der er vigtigst, og hvordan vi holder fast i fremgangen, selvom der skal spares.

Det er en mulighed for at tænke nye tanker og en mulighed for at ændre vaner, hvor der er behov. Fremgang kommer vist sjældent som en konstant opadgående linje, men oftere som lidt frem, lidt tilbage – og heldigvis mere frem end tilbage for KRIS’ vedkommende.

Tak for al jeres støtte, gaver og bidrag i året der er gået. Tak at I har været med til at bære KRIS hertil og Tak om I også vil tænke på KRIS i julen – jeres bønner og jeres gaver er afgørende for KRIS’ arbejde. Vi i bestyrelsen vil modsat love at holde fast i rettidig omhu, bruge kræfter på at sikre en mere stabil og fast månedsindtægt og efter bedste evne sikre KRIS’ fremgang mange år endnu.

Du som bryder lænker

v/Dorthe Sandvad

Som 18-årig havde jeg et møde, der har været definerende for min vej. Jeg mødte en ung kvinde, som blev et vidnesbyrd ift. at give Guds, hvad Hans er og ikke kæmpe i egen kraft. Jeg boede hos hende i nogle dage.

En af de sidste dage viste hun os en tatovering, hun havde fået rundt om håndleddet. Tatoveringen forestillede en brudt lænke. Hun fortalte, at en del af hendes troskamp havde været at give slip på vreden ift. den uret, der havde overgået hende. Hun var palæstinensisk kristen og havde mødt Gud nogle år forinden.

En del af hendes familie var blevet dræbt i urolighederne i Israel og hun havde kæmpet i, at Gud også elskede de, der havde gjort dem ondt.

På et tidspunkt havde hun fået et billede – et billede af at alt den vrede og bitterhed hun bar, var allerede blevet båret. Den lænke hun bar, var brudt. Derfor havde hun fået tatoveret en brudt lænke om sin hånd, så hun igen og igen kunne minde sig selv om, ikke at gå vredens vej. Minde sig selv om at hendes smerte var båret

Jeg har brug for den samme påmindelse. Som mange andre bærer jeg også tunge byrder, smerter, uret og krænkelser. Jeg ved, jeg ikke selv kan bære det. Indimellem overvælder den alligevel. Jeg kommer til at sidde fast i gamle mønstre, gammel smerte bliver aktiveret. Der har jeg brug for at blive mindet om, at lænken er brudt.

Som der står i en af mine yndlingssange: ” .. sæt dig som et sejl på mit hjerte, som et sejl om min arm, for kun din kærlighedsflod kan bryde vredens og forbitrelsens lænke”.

Kun Gud kan bryde vores vrede og rethaveriskhed ned, kun Han kan gøre nyt og skabe nyt. I os selv formår vi ikke, i os selv vinder vores ego oftest. Så lad os vende os til Ham, der kan bryde vores lænker, uanset hvilken smerte vi bærer på.

Jesu kærlighed til fortabte

Jesu kærlighed til fortabte!

v/Mogens Svendsen

Jesus kom til verden for at opsøge og frelse det fortabte Luk 19,10; 5,32: 1. Tim 1,15. Du er en af dem. Vil du se Hans kærlighed til dig, så læs om Jesu møde med kvinden fra Sykar Joh 4,1-42. En ualmindelig smuk beretning om Jesu kærlighed til fortabte.

Kvinden er kommet for at hente vand på et ukurant tidspunkt. Ingen andre kvinder kommer på denne tid af dagen. Åbenbart undgår hun andre. Formentlig er det skam, hun kæmper med. Jesus formår at vende hendes tanker væk fra vandet i brønden til noget, som er langt mere betydningsfuldt.

Forsigtigt leder Han hendes opmærksomhed hen mod den kilde, som giver evigt liv – nemlig Jesus selv. Han beder hende om at turde udlevere sig selv, for at kunne modtage Hans grænseløse kærlighed. Hver del af forvandlingen er en invitation til at modtage endnu mere. Det er der underet vil ske.

I forbløffelse over totaliteten i Hans uendelige kærlighed, leder Han hende til at opgive alle sine forsvarsværker, som hun ellers har opbygget gennem mange års smertelige erfaring af svigt, tab og nederlag. Forgæves har hun søgt efter kærlighed alle de mange forkerte steder. Hendes sårede sjæl var aldrig i stand til at modtage det, som hun af en dyb indre tvang omsonst havde ledt efter. Han kalder hende ud af skammens fængsel ved at afdække skammens skjulesteder i hendes liv.

Jesus ved godt, at hun ingen mand har. Og ved at sige: ”Gå og kald på din mand,” giver Han hende mulighed for at sige sandheden. Jesus siger til hende, at Han godt ved, at hun har haft fem mænd og at ham, som hun nu lever sammen med, ikke er hendes mand. Så er alle masker faldet. Hun er afsløret, men ikke fordømt. Hun indser, at her er vejen banet for de allerstørste spørgsmål i livet. Hvilket sted er det bedst at tilbede?

Lige så stille leder Jesus hende frem til målet. Det afgørende er ikke stedet, for det kan mistes. Men det er måden der tilbedes på. ”I ånd og sandhed,” siger Jesus. Hvad betyder det? ”I ånd” vil sige: kun gennem, menneskets ånd kan acceptabel tilbedelse ske. Det forudsætter genfødelse af ånden. Ved syndefaldet døde menneskets ånd. Mistede livsforbindelsen med Gud. Ånden må genfødes af vand og Ånd Joh 3,5. Det er Helligåndens gerning. Modtagelse sker ved tro Joh 3,16.

I sandhed,” betyder i total oprigtighed. Der anføres i Åb 21,8, 8 grupper, som må stå udenfor tilbedelsen af Gud i al evighed. De havner alle i ildsøen. Den sidste gruppe, der nævnes, er løgnerne.

Og dermed har Jesus ledt kvinden frem til det afgørende spørgsmål. Nemlig ”Messias” = Kristus = den salvede. Hun ved, at Han skal komme og forkynde det endegyldige budskab. Men hvem er Han? Og nu kommer så afsløringen. Det er netop Ham, som hun nu taler med. Det er virkelig forbløffende, at Jesus åbenbarer sig for en samaritansk kvinde med et blakket rygte. Men der er faktisk en del andre tilfælde, hvor Jesus viser en særlig omsorg for kvinder, som har en plettet fortid. Mennesker, som andre har kasseret og dømt ude, får Jesus samlet op. Og Han får vist dem sin grænseløse kærlighed.

For os bliver dette en vejviser til ordene i Joh 14,12 sandelig, sandelig siger jeg jer, den som tror på mig, han skal også gøre de samme gerninger, som jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger, for jeg går til Faderen, og hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen.

Kvinden bliver desuden et stærkt vidne for de andre i landsbyen. ”Kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort, mon Han ikke skulle være Kristus?” Jo, det er sandt og vist. Får Jesus lov at være Guds kærlighedsgave til dig, så er din lykke virkelig gjort for både tid og evighed.